M-team entrance

Welkom

In de loop van 2018 zal de website van het bedrijf M-team ophouden te bestaan.

M-team en de Onafhankelijke Ziekenfondsen werden strategisch samengevoegd: vanaf 2 oktober wordt M-team het IT-departement van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en heet het MLOZ IT.

Alle vacatures voor IT-profielen zullen vanaf dan ook geraadpleegd kunnen worden op de website van de Onafhankelijke Ziekenfondsen www.mloz.be/jobs of op onze LinkedIn account.
M-team is een vzw waarvan de klanten de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden zijn.
Via M-team voegen de ziekenfondsactoren hun middelen samen: menselijke middelen met hoge toegevoegde waarde, en financiële middelen die overeenstemmen met hun ambities.

Bewust van de sociale rol die ze spelen voor de 2.700.000 Belgische rechthebbenden van de diensten van onze klanten, zorgen onze teams van analisten, ontwikkelaars, projectleiders en netwerk- of systeemingenieurs er dagelijks voor dat de elektronische verwerking van de terugbetaling van zorg optimaal verloopt.