Customers

Onze klanten

Een sector die nooit stilstaat

In zijn rol van informaticaknooppunt voor de klanten streeft M-team ernaar een maximale performantie en beschikbaarheid van de informatiesystemen te garanderen, waarbij het bedrijf steunt op een feilloze materiële infrastructuur en klantenondersteuning.
 

 Logo onafh Ziek

 
 

De marktcontext


De uitdaging om de geneeskundige verzorging te beheersen neemt voortdurend toe, vooral door de vergrijzing van de bevolking en de evolutie van de medische technologie. Dit legt druk op de ziekenfondssector, maar tegelijk is dit een kans voor de organisaties die over goede resources beschikken en de juiste strategische keuzes maken.


De landsbonden en ziekenfondsen besteden vandaag meer dan ooit aandacht aan innovatie en concurrentievermogen. Ze moeten zich van de anderen onderscheiden door nieuwe diensten en producten op de markt te brengen die nog sneller zijn. De informatica speelt daarbij een steeds grotere strategische rol. De informatiesystemen moeten de operationele efficiëntie verbeteren, maar het ook mogelijk maken snel gedifferencieerde diensten te bieden.

Zo vormt de informatica een echt concurrentiewerktuig.