M-team data center

Onze missie

De ziekenfondsmedewerkers een performante centrale IT bieden

M-team’s missie is de medewerkers en klanten van de onafhankelijke en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden een betrouwbare en beveiligde toegang te bieden tot de gegevens en de beheertoepassingen van de gezondheidsverzekeringen.

M-team verbindt zich er ook toe deze ziekenfondsen te begeleiden bij de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen. Met deze systemen kunnen de ziekenfondsen:
  • soepel inspelen op wettelijke evoluties
  • het dienstverleningsniveau aan hun klanten verhogen door nieuwe technologieën te implementeren

M-team doet meer dan de operationele informaticatools beheren en onderhouden: in nauwe samenwerking met de businessverantwoordelijken profileert M-team zich als een echte partner in de ontwikkelingsprojecten van zijn klanten.