Datacenter

Onze roots

Eén IT-strategie

De ziekenfondsen wilden hun informaticaontwikkeling centraliseren en delen, en het beheer van hun infrastructuren en informaticamateriaal rationaliseren.

Sinds het begin van de jaren tachtig stelt M-team zijn competenties en energie ten dienste van zijn klanten. Dankzij het vzw-statuut kan M-team informaticadiensten aanbieden aan een exclusief doelpubliek, namelijk de effectieve en aangesloten leden. Bovendien is deze dienstverlening vrijgesteld van btw omdat ze gefinancierd wordt volgens het principe van de kostendeling.

Dat kost de leden heel wat minder dan wanneer ze een beroep zouden doen op commerciële IT-bedrijven.